top of page

..

Psihoterapija za odrasle

U radu s odraslim osobama koristimo individualan i grupni način rada. Naš pristup razumijevanju čovjeka je eklektičan, a obuhvaća različite intervencije koje počivaju na znanstveno utemeljenim postavkama i relacijskim načelima.

Tretman osoba s kojima radimo vodimo na suosjećajan, podržavajuć i dobronamjeran način, te ga prilagođavamo individualnim potrebama svojih klijenata. Psihoterapijski rad će vam pomoći u stjecanju boljeg razumijevanja vaše situacije, emocija i odnosa, što će vam pomoći da se u konačnici osjetite lakše i uživate u novoj, boljoj kvaliteti života i odnosa.

Specijalizacije za tretman uključuju:

 • Teme samopoštovanja i samopouzdanja

 • Interpersonalne poteškoće

 • Usamljenost i izolacija

 • Društvena nelagoda i sramežljivost

 • Depresija i anksioznost

 • Poremećaji hranjenja

 • Životne promjene, gubitci

 • Razvojne traume

 • Transgeneracijski prijenos obiteljskog naslijeđa

 

U prvih nekoliko susreta ćemo se upoznati, nakon čega ćemo vam preporučiti vrstu tretmana ili liječenja koja bi bila najprikladnija vašim potrebama. Ako je potrebno, usmjerit ćemo vas stručnjacima srodnih zanimanja za koje smatramo da bi vam bolje odgovarali.

Psihodrama

Psihodrama je interaktivan, akcijski oblik grupne i individualne psihoterapije, u kojoj se životne situacije ili unutarnji svijet pojedinca odigravaju na sceni uz pomoć članova i vođa grupe, onako kako ih taj pojedinac doživljava. Na taj se način ne samo kroz riječi, već i kroz govor tijela, pokret i međusobnu udaljenost likova istražuju ljudske relacije i upoznaje sebe. Scensko odigravanje omogućuje protagonistu psihodrame da izvede ili dovrši ono što u prošlosti nije mogao, nije znao ili možda nije smio, otkrivajući tako vlastita ograničenja i učeći kako da misli i osjećaje slobodno izražava kroz svoje ponašanje.

Što je korisno ili lječidbeno u psihodrami?

    

Kada sudionicima psihodrame postavimo ovo pitanje, neki od načešćih odgovora su: iskustvo i doživljaj prihvaćenosti od strane grupe onakvima kakvi zbilja jesu; konačna mogućnost razumijevanja “kako je to sve započelo?”,  razvijanje bolje samosvjesnosti i samim time veće slobode u odabiru životnih mogućnosti i poboljšavanje vlastite efikasnosti i kvalitete života. 

Protagonisti psihodrame kao najveće benefite od sudjelovanja u terapiji navode: emocionalno prepuštanje (katarza i otpuštanje potisnutih afekata), kognitivni uvid i interpersonalne odnose (Kellerman, 1992). Kognitivni uvid odnosi se na bolje razumijevanje samog sebe, osvještavanje, integraciju i perceptualno restrukturiranje. Interpersonalni odnosi uključuju učenje iz nesuglasica, tele i istraživanja transfernih i kontratransfernih odnosa s ostalim članovima grupe. 

Zerka Moreno (suautorica metode) jednom prilikom nazvala je psihodramu “nekažnjavajućim laboratorijem za učenje životnih vještina”.

Terapeutski proces u psihodrami pokriva širok raspon ljudskih iskustava uključujući emocionalno, kognitivno, interpersonalno i bihevioralno učenje.

 

Kome se preporuča sudjelovanje u psihodrami?

 

 Psihodramske iskustveno-terapijske grupe se preporučuju svima koji žele raditi na sebi i vlastitim psihičkim procesima, bez obzira na dob, spol, zanimanje ili stručnu spremu, a posebice onima koji žele:

 • postati spontaniji

 • istražiti svoje emocije, misli, energiju, tijelo

 • doživjeti grupu kao specifično iskustvo

 • unaprijediti vlastite pozitivne potencijale i ispraviti one manje pozitivne

 • bolje razumijeti sebe u kontaktu s drugima i samim time smanjiti mogućnost interpersonalnih, profesionalnih, obiteljskih ili osobnih nesporazuma

 • unaprijediti sposobnost opserviranja vlastitih problema i adekvatnog emocionalnog reagiranja kao i povećati kapacitet za empatiju

 • emocionalno se rasteretiti, osjećati bolje

 • biti manje usamljeni, družiti se na kvalitetan način

 • samootktrivanje, osobno ispunjenje, osnaživanje

bottom of page