top of page

Naš tim.

Psihologiju sam diplomirala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a višegodišnje iskustvo stekla sam u radu s odraslima (područje kliničke psihologije) i djecom (područje dječje razvojne psihologije u predškolskom odgoju). Već tijekom fakulteta pokazala sam interes za direktni rad s korisnicima u području psihološkog savjetovanja te sam bila aktivno uključena u rad Psihološkog centra TESA (telefonsko savjetovanje) i Hrabrog telefona.

Diplomirani sam Psihodramski psihoterapeut s certifikatom IPD-a (Institut za psihodramu iz Beograda) s ECP-om (Europski certifikat za psihoterapiju); Dječji integrativni psihoterapeut s certifikatom Udruženja za Integrativnu dječju psihoterapiju iz Subotice s ECP-om (Europski certifikat za psihoterapiju s djecom i mladima). Diplomirani sam Praktičar transgeneracijske psihoterapije s certifikatom Anne Ancelin Schutzenberger International School of Transgenerational Therapy te sam polazila brojne dodatne edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije i supervizije, Trauma terapije (TSM).

U Centru za psihodramu (Hrvatska) sam stalni trener i supervizor psihodrame, a povremeno sam gostujući trener i supervizor u drugim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Od 2018. zaposlena sam u samostalnoj psihoterapeutskoj praksi gdje provodim individualnu i grupnu psihoterapiju, superviziju te vodim edukacijske radionice za psihoterapeute, studente, roditelje i odgojitelje (učitelje) te grupe podrške.

Dopredsjednica sam i jedan od osnivača Centra za psihodramu – stručne udruge osnovane s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja psihodrame kao psihoterapijske i edukativne metode u Republici Hrvatskoj.

Članica sam Centra za psihodramu i Udruge za dječju integrativnu psihoterapiju.

Uključena sam u Hrvatsku psihološku komoru i u Hrvatsku komoru psihoterapeuta od njezinog osnivanja 2020. s dopusnicom za samostalan rad.

Studij psihologije završila sam na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu. Tijekom svog fakultetskog obrazovanja, najveći dio rada provela sam s djecom i mladima, kroz volontiranje u Vinogradskoj bolnici i kao savjetovatelj na liniji za djecu i roditelje Hrabrog telefona. Znanja sam proširila i radom u Brainobrain centru, kroz radionice mentalne aritmetike, STEM tematike i treninga socijalnih vještina za djecu i mlade temeljenog na NLP programu. Autorica sam i nekoliko znanstvenih radova, s kojima sam zajedno s kolegama sudjelovala na brojnim domaćim i inozemnim konferencijama te osvojila Rektorovu nagradu za individualni znanstveni rad u području istraživanja emocionalnih aspekata žena s rakom dojke. Svoj autorski rad nastavljam kroz pisanje tekstova psihološke tematike na portalu “Psihološki prostor”

 

Po završetku fakulteta, svoje sam pripravništvo započela u srednjoj školi, te se tako kao stručna suradnica upustila i u područje školske psihologije gdje sam se dodatno educirala u području prevencije nasilja i poticanja brige o mentalnom zdravlju adolescenata u školskom okruženju. Trenutno sam edukantica kognitivno-bihevioralne terapije, te se kontinuirano usavršavam u području rada s djecom i mladima. Educirala sam se u području rada s djecom u procesu razvoda, pristupa anksiozno-depresivnoj simptomatici, kreativnih tehnika u psihoterapijskom radu, sudjelovanja u kriznim intervencijama te sudjelovala u brojnim drugim edukacijama vezanim za mentalno zdravlje. Moji profesionalni interesi kreću se od razvojne preko kliničke i zdravstvene psihologije, uz poseban naglasak na psihoterapijski rad s djecom i adolescentima.

WhatsApp Image 2023-09-07 at 11.43.47.jpeg

Dora Glavaš, mag.psych

Psiholog, bračni i obiteljski terapeut

Diplomirala sam psihologiju, modul klinička, savjetodavna i zdravstvena psihologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Tijekom studija bavila sam se aktivnostima unutar Sveučilišta i izvannastavnim programima. U svrhu popularizacije psihologije kao znanosti sudjelovala sam u osmišljavanju i provođenju radionice na 11. tjednu psihologije. Na nekoliko sveučilišnih predmeta bila sam demonstrator te sam aktivno djelovala kao predstavnik studenata u radu Vijeća Odjela za psihologiju.  U svrhu prevencije i zaštite psihološkog zdravlja mladih sudjelovala sam u radu i provođenju radionica za djecu i adolescente pod vodstvom EFPS-e (Europska federacija udruženja studenata psihologije). Praktična znanja stekla sam na Klinici za psihijatriju u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice i u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana. 

 

Uz studij psihologije, završila sam studij Bračne i obiteljske terapije na Teološkoj fakulteti Univerze u Ljubljani. Intenzivni dvogodišnji sveučilišni studij bazirao se na teorijskom i praktičnom, kliničkom i savjetodavnom radu. Za vrijeme i nakon studija, sudjelovala sam na konferencijama, radionicama, tečajevima i predavanjima iz područja psihologije i bračne i obiteljske terapije. Supruga sam i majka. Posebna područja intresa i daljnjeg profesionalnog razvoja su mi partnerska terapije, brak, obitelji i roditeljstvo. U sklopu Pastorala za brak i obitelj Zagrebačke nadbiskupije držim predavanja Tečaja priprave za brak. 

PB042241.JPG

Ana Uranija, mag.psych

Psiholog, psihoterapeut (ECP)

Ana Uranija, profesor psihologije i psihodramski terapeut s Europskim certifikatom iz psihoterapije. Završila edukaciju iz geštalt terapije  i sistemske obiteljske terapije (praktičar). 

U svom profesionalnom radu usmjerena na rad s pojedincima, grupama, parovima i obiteljima. Područja profesionalnih interesa su obiteljski odnosi i privrženost, traumatski stres u dječjoj i odrasloj dobi, transgeneracijski prijenos obiteljskih obrazaca, obiteljsko nasilje, komunikacijske vještine, jačanje osobnih i profesionalnih kapaciteta.

Zaposlena u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Licencirani provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji. 

Stalni sudski vještak za psihologiju pri Županijskom sudu u Zadru. 

Kontakt:  Mob: 091 1515186    e-mail: anauranija@gmail.com

bc140240-9640-412c-8c79-5b1f6f990b90.jpg

Maja Milohanić, mag.paed

Dječji integrativni savjetodavni terapeut

Maja Milohanić, iskusni dječji savjetodavni terapeut, učiteljica razredne nastave i odgojiteljica djece vrtićke dobi; vanjska sam suradnica Centra Izvor.

U svom radu vodim se mišlju kako je svako dijete posebno na svoj način. Praktičnim pristupom i usmjerenošću na individuu možemo napraviti i više od očekivanog. 

Završila sam edukaciju iz dječje integrativne psihoterapije, edukaciju za Montessori odgojitelja, jednogodišnju pripremnu edukaciju iz grupne analize te niz dodatnih usavršavanja iz područja psihologije, psihoterapije i odgoja djece i mladih. U svom profesionalnom radu usmjerena sam na rad s pojedincima i grupama, prvenstveno djecom i mladima. 

Zaposlena u vlastitoj privatnoj praksi, većinu svojeg radnog vremena djelujem u Poreču.

Kontakt:  Mob: 098 7248 64    ili preko našeg kontakt obrasca.

Screenshot_20220509-135554_Word.jpg

Nikolina Kolić Antolović,

mag. paed. soc.

Dječji integrativni psihoterapeut

Završila sam studij socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Dječja sam integrativna psihoterapeutkinja s certifikatom Udruženja za Integrativnu dječju psihoterapiju iz Subotice s ECP-om (Europski certifikat za psihoterapiju s djecom i mladima), kao i edukatorica dječje integrativne psihoterapije. Završila sam dodiplomski studij fizioterapije Tijekom studija bila sam provoditeljica niza kreativno-socijalizacijskih grupa za djecu. Nakon stečenog iskustva rada na radnom mjestu stručne suradnice u osnovnoj školi, interes sam usmjerila prema populaciji adolescenata u riziku. Godinama sam bila zaposlena u Odgojnom zavodu u Turopolju, gdje odgojnu mjeru izvršavaju maloljetni i mlađi punoljetni počinitelji kaznenih djela. Sada sam zaposlena u Centru za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav, na radnom mjestu voditeljice Odjela za razvoj programa izobrazbe službenika zatvorskog sustava i probacije.  

 

U kandidaturi sam za učlanjenje u Hrvatsku komoru socijalnih pedagoga i Hrvatsku komoru psihoterapeuta. 

Screenshot_20220927-154806_Gallery (2).jpg

Nataša Major,

prof. psih.

Psiholog,

dječji integrativni psihoterapeut

Završila sam studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, radno iskustvo sam stekla u CZSS i kao predavač u srednjoj školi, trenutno sam već 20 godina zaposlena u osnovnoj školi kao stručni suradnik psiholog. Područje mog interesa su emocionalni i kognitivni razvoj djece i mladih, radim s djecom individualno i s grupama. Surađujem sa raznim udrugama i sudjelujem u projektima koji su usmjereni na razvoj djece te rad s osobama s manje mogućnosti. Član sam Udruge Zajednica kroz koju kontinuirano provodimo projekte na području Požeško-slavonske županije. Vanjski sam suradnik Centra Izvor. Kontinuirano pohađam stručne edukacije od kojih su dužeg trajanja: RWCT (Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje), prvi stupanj KBT (kognitivno bihevioralna psihoterapija), CAP (program prevencije nasilja nad djecom), UNICEF-ova edukacija „Stop nasilju među djecom”, NLP (Neurolingvističko programiranje) i NLP master, MarteMeo, Vršnjačka medijacija, Dječja integrativna psihoterapija te Edukacija za edukatora dječje integrativne psihotreapije.

Kontakt: 0981690212 / natasa.major1@gmail.com

Tel

...uskoro

Pratite nas

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page