top of page

5.

Psihološka procjena

Čemu služi psihološka procjena?

Kako bi mogli bolje razumjeti s kojim poteškoćama se djeca i adolescenti suočavaju, važno je dobiti dublji uvid u njihovo kognitivno, socijalno i emocionalno funkcioniranje. Psihološkom procjenom zahvaćaju se razni aspekti djetetova unutarnjeg doživljavanja čiji uvid pruža čvrstu polazišnu točku početka tretmana, kao i razvijanja načina kojima možemo olakšati nošenje s trenutnom problematikom. 

 

Kome je namijenjena usluga psihološke procjene?

Ova usluga namijenjena je dobnoj skupini od 6 do 18 godina.

 

Što obuhvaća psihološka procjena?

1. inicijalni razgovor s roditeljima i djetetom u trajanju jednog susreta

2. psihologijsko testiranje djeteta standardiziranim psihodijagnostičkim sredstvima 

3. pisani psihologijski nalaz i mišljenje s dodatnim smjernicama za školu

4. povratnu informaciju roditeljima nakon obavljenog testiranja

 

Što omogućuje usluga psihološke procjene?

- procjenu spremnosti djeteta na školu
- procjenu kognitivnog statusa s ciljem utvrđivanja potrebe za prilagodbom školskog programa ili individualiziranim pristupom

- procjenu emocionalnog ili socijalnog funkcioniranja (utvrđivanje sumnje na poteškoće poput depresije, anksioznosti i druge emocionalne smetnje koje se javljaju kod djece i adolescenata)

- procjenu darovitosti, utvrđivanje sumnje na ADHD i druge poteškoće u ponašanju

 

Cijena psihološke procjene je 220 eura, a za dodatne informacije i narudžbe javite se na mail centar.izvorzg@gmail.com.

Image by Kristina Flour
bottom of page